Scroll to top

BOSE CC-64 kontrolcenter

Categories: ,

Beskrivelse

Dette udstyr er testet og viser sig at overholde grænserne for en klasse B digital enhed, i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og, hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktioner, kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Dette er dog nej garanterer, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr gør det forårsage skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at dreje udstyret til og fra, opfordres du til at prøve at rette interferensen med en eller flere af følgende foranstaltninger.